Hồ sơ xin visa đầu tư:

-Sơ yếu lý lịch (kèm các bằng cấp chứng chỉ hiện có)
-Kế hoạch kinh doanh tại Nhật
-Số dư tài khoản ngân hàng 5,000,000 yen (tương đương 50,000usd)

Thời gian visa được cấp:

-Visa cấp lần đầu 1 năm, sau đó dựa trên doanh thu năm đầu, visa sẽ được cấp tiếp 3-5 năm.
-Visa đầu tư được phép ra vào Nhật nhiều lần trong năm, tổng thời gian ở Nhật phải trên 80% trong năm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tuyến với Echigo qua fb/zalo.