33 – Đại Học Công-Lập có đào tạo Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn

UNIVERSITY NAME PREFECTURE
Chiba University Chiba
Gifu University Gifu
Hirosaki University Aomori
Hiroshima University Hiroshima
Hokkaido University Hokkaido
Ibaraki University Ibaraki
Iwate University Iwate
Kagawa University Kagawa
Kobe City University of Foreign Studies Hyogo
Kobe University Hyogo
Kumamoto University Kumamoto
Kyoto University Kyoto
Kyushu University Fukuoka
Mie University Mie
Nagoya University Aichi
Niigata University Niigata
Onomichi University Hiroshima
Osaka City University Osaka
Osaka University Osaka
Prefectural University of Hiroshima Hiroshima
Prefectural University of Kumamoto Kumamoto
Saitama University Saitama
Shinshu University Nagano
Shizuoka University Shizuoka
The University of Tokyo Tokyo
Tokyo Metropolitan University Tokyo
Tokyo University of Foreign Studies Tokyo
Tsuru University Yamanashi
University of Toyama Toyama
University of Tsukuba Ibaraki
University of the Ryukyus Okinawa
Yamagata University Yamagata
Yamaguchi University Yamaguchi

 

Danh sách các trường nhận học bổng MEXT 1 năm học Văn hóa-Tiếng Nhật:

Các đại học nhận SV HB MEXT ngành xã hội nhân văn