33 – Đại Học Công-Lập có đào tạo Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn

UNIVERSITY NAMEPREFECTURE
Chiba UniversityChiba
Gifu UniversityGifu
Hirosaki UniversityAomori
Hiroshima UniversityHiroshima
Hokkaido UniversityHokkaido
Ibaraki UniversityIbaraki
Iwate UniversityIwate
Kagawa UniversityKagawa
Kobe City University of Foreign StudiesHyogo
Kobe UniversityHyogo
Kumamoto UniversityKumamoto
Kyoto UniversityKyoto
Kyushu UniversityFukuoka
Mie UniversityMie
Nagoya UniversityAichi
Niigata UniversityNiigata
Onomichi UniversityHiroshima
Osaka City UniversityOsaka
Osaka UniversityOsaka
Prefectural University of HiroshimaHiroshima
Prefectural University of KumamotoKumamoto
Saitama UniversitySaitama
Shinshu UniversityNagano
Shizuoka UniversityShizuoka
The University of TokyoTokyo
Tokyo Metropolitan UniversityTokyo
Tokyo University of Foreign StudiesTokyo
Tsuru UniversityYamanashi
University of ToyamaToyama
University of TsukubaIbaraki
University of the RyukyusOkinawa
Yamagata UniversityYamagata
Yamaguchi UniversityYamaguchi

 

Danh sách các trường nhận học bổng MEXT 1 năm học Văn hóa-Tiếng Nhật:

Các đại học nhận SV HB MEXT ngành xã hội nhân văn