22– Đại Học Công-Lập có đào tạo sau đại học ngành Quan Hệ Quốc Tế:

UNIVERSITY NAMEPREFECTURE
Aichi Prefectural UniversityAichi
Hirosaki UniversityAomori
Hiroshima City UniversityHiroshima
Hiroshima UniversityHiroshima
Iwate UniversityIwate
Kobe UniversityHyogo
Kyoto UniversityKyoto
Nagoya UniversityAichi
Osaka Kyoiku UniversityOsaka
Osaka UniversityOsaka
The University of Shiga PrefectureShiga
The University of ShimaneShimane
The University of TokyoTokyo
Tokyo Institute of TechnologyTokyo
Tokyo University of Foreign StudiesTokyo
University of ShizuokaShizuoka
University of ToyamaToyama
University of the RyukyusOkinawa
Utsunomiya UniversityTochigi
Yamagata UniversityYamagata
Yamaguchi Prefectural UniversityYamaguchi
Yokohama City UniversityKanagawa