Ban tư vấn

TS. Trương Quang Đăng Khoa, PGS thỉnh giảng ĐH Công nghiệp-Nông nghiệp Tokyo 2013-2015.

Định Cư

Tư vấn VISA Đầu Tư Kinh Doanh, Thủ tục thành lập Công ty, và VISA làm việc tại Nhật.
Thành tích của học sinh ECHIGO
Các thành viên Echigo đang học tập và làm việc tại Nhật Bản