19 – Đại Học Công-Lập có đào tạo sau đại học ngành Mỹ thuật hoặc Kiến trúc

UNIVERSITY NAMEPREFECTURE
Chiba UniversityChiba
Ibaraki UniversityIbaraki
Kumamoto UniversityKumamoto
Kyoto Institute of TechnologyKyoto
Kyoto UniversityKyoto
Kyushu UniversityFukuoka
Nagoya Institute of TechnologyAichi
Nagoya UniversityAichi
Oita UniversityOita
Okinawa Prefectural University of ArtsOkinawa
Osaka City UniversityOsaka
Osaka Kyoiku UniversityOsaka
Osaka UniversityOsaka
Shinshu UniversityNagano
Tokyo Institute of TechnologyTokyo
Tokyo University of the ArtsTokyo
University of FukuiFukui
Utsunomiya UniversityTochigi
Yamaguchi UniversityYamaguchi