19 – Đại Học Công-Lập có đào tạo sau đại học ngành Mỹ thuật hoặc Kiến trúc

UNIVERSITY NAME PREFECTURE
Chiba University Chiba
Ibaraki University Ibaraki
Kumamoto University Kumamoto
Kyoto Institute of Technology Kyoto
Kyoto University Kyoto
Kyushu University Fukuoka
Nagoya Institute of Technology Aichi
Nagoya University Aichi
Oita University Oita
Okinawa Prefectural University of Arts Okinawa
Osaka City University Osaka
Osaka Kyoiku University Osaka
Osaka University Osaka
Shinshu University Nagano
Tokyo Institute of Technology Tokyo
Tokyo University of the Arts Tokyo
University of Fukui Fukui
Utsunomiya University Tochigi
Yamaguchi University Yamaguchi