Tìm trường ĐH và Sau ĐH tại Nhật Bản

Đây là website tìm trường chính thức của Bộ Giáo Dục Nhật Bản, các bạn có nhiều cách để tìm trường:
-Tìm theo tên trường
-Tìm theo cấp học Đại Học – Thạc sĩ – Tiến sĩ
-Tìm theo tỉnh thành vị trí địa lý
-Tìm theo loại hình Trường Công lập hay Trường Tư lập
-Tìm theo Ngành học (Khoa)
-Tìm theo chuyên ngành nhỏ
Học phí của tất cả ĐH Công lập thống nhất khoảng 5,000USD/năm học (bằng nhau ở cả 3 cấp học ĐH, ThS, TS); Học phí các trường Tư lập do mỗi trường tự quyết định
Tham khảo file tổng hợp: Japan_700_universities_search