ECHIGO là tên gọi có từ cuối thế kỷ thứ 7, của 1 tỉnh nằm về phía Tây-Bắc của Tokyo và giáp với biển Nhật Bản.Tên tiếng Anh là Echigo province, tên chữ Kanji là 越後国 (Echigo no kuni).

Điều đặc biệt ở đây chữ hán tự của Echigo (越) đồng thời cũng là chữ hán tự của chữ Việt trong tên nước Việt Nam.

Vì vậy chúng tôi sử dụng tên ECHIGO như một sự gắn kết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đầu thế kỷ thứ 8, Echigo bao gồm 4 quận KubikiKoshiUonumaKanbara, sau đó mở rộng bao gồm thêm , Dewa  và Sado. Mãi cho đến giai đoạn Minh Trị Duy Tân 1868 thì vùng này được đổi tên thành tỉnh Niigata. Trong giai đoạn này có 1 câu chuyện có thật rất điển hình thể hiện tầm nhìn phát triển giáo dục của người Nhật. Câu chuyện có tên Một trăm bao gạo (kome-hyappyo). 

 

 

CÁC MỨC HỌC BỔNG NHƯ SAU

  • 1 TRIỆU ĐỒNG: học sinh có chứng chỉ tương đương N5 hoặc điểm trung bình tốt nghiệp trên 8.0 hoặc tốt nghiệp CĐ/ĐH chính quy.
  • 2 TRIỆU ĐỒNG: học sinh có chứng chỉ tương đương N4
  • 3 TRIỆU ĐỒNG: học sinh có chứng chỉ tương đương N3 hoặc tốt nghiệp CĐ ngành tiếng Nhật/Nhật Bản Học
  • 4 TRIỆU ĐỒNG: học sinh có chứng chỉ tương đương N2 hoặc tốt nghiệp ĐH ngành tiếng Nhật/Nhật Bản Học

ĐĂNG KÝ:

 

ECHIGO HỖ TRỢ HỌC SINH

  • TÌM TRƯỜNG HỌC CÓ CHI PHÍ THẤP NHẤT
  • TÌM CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU DU HỌC
  • TÌM VIỆC LÀM THÊM PHÙ HỢP
  • HỖ TRỢ THỦ TỤC TÌM NHÀ, ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, ĐĂNG KÝ ĐIỆN THOẠI
  • HỖ TRỢ TÌM VIỆC VÀ CHUYỂN ĐỔI VISA LÀM VIỆC

Viện Ehle-Osaka học bổng cho 3 môn thi tốt nghiệp-12 (Toán-Văn-Anh)

✦(Đạt từ 24/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 300,000 yên

✦ (Đạt từ 22/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 200,000 yên

✦ (Đạt từ 20/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 100,000 yên

✦ (Đạt từ 18/30 điểm trở lên)—Miễn giảm học phí 35,000 yên

Chế độ miễn giảm học phí cho các bạn có năng lực tiếng Nhật N3~N1

✦N1: giảm 70,000 yên

✦N2: giảm 50,000 yên

✦N3: giảm 35,000 yên