Dành cho học sinh trường FUTABA-Chiba:

Tên lớpmô tả từng cấp họcZOOM IDngày họcgiờ học
Ahầu như chưa học gì cả
Bđã có học nhưng chưa đậu N5
Cđã đậu N5 (học hết quyển Minna 1)
Dđã đậu N4 (đang học hoặc đã học hết quyển Minna 2)
Ekhoảng N2, N1

Thời gian bắt đầu: sẽ thông báo sau
Đăng ký:  nhập cấp độ muốn học vào danh sách bên dưới, và nhận password qua group fb.