[Cập nhật 17g00 ngày 8/11/2021]

học sinh cần nộp

-[copy] Phiếu tiêm vacxin hiện tại đang có

-[copy] Hộ chiếu trang đầu có hình

-[copy] Trang đầu của phiếu cam kết bản [tiếng Nhật] (tham khảo nội dung bản [tiếng Việt])

==>Trường sẽ nộp xin thủ túc cấp lại giấy cam kết tại Nhật  (dự kiến mất 2 tuần).

Bước tiếp theo: Vp Echigo HCM nộp giấy cam kết trên cùng với đơn xin visa đến LSQ (thời gian cấp xét visa 1 tuần).


Điền Họ tên, Email, Tên trường và upload 3 files: