Chương trình điều dưỡng tại Tp. Wakayama

Category
Tp Wakayama
Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Giới thiệu về chương trình hỗ trợ cho học viên theo học ngành Điều dưỡng

Hỗ trợ trong suốt thời gian học tiếng Nhật:

1 Học phí học tiếng Nhật 55,000 yen/tháng Học viên không phải đóng chi phí này
2 Sinh hoạt phí 50,000 yen/tháng Học viên sẽ nhận được mỗi tháng từ công việc làm thêm 28 giờ/tuần
3 Chi phí thuê nhà 15,000 yen/tháng Học viên không phải đóng chi phí này
Tổng cộng 120,000 yen/tháng Tổng các khoản hỗ trợ cho 1 học viên trong 1 tháng

Sau thời gian 1-2 năm học tiếng Nhật đạt đến mức N2, học viên được chuyển tiếp qua chương trình Cao đẳng chuyên môn Điều dưỡng. Các khoản hỗ trợ như sau:

1 Học phí   70,000 yen/tháng Học viên không phải đóng chi phí này
2 Sinh hoạt phí   50,000 yen/tháng Học viên sẽ nhận được mỗi tháng từ công việc làm thêm 28 giờ/tuần
3 Chi phí thuê nhà   20,000 yen/tháng Học viên không phải đóng chi phí này
Tổng cộng 140,000 yen/tháng Tổng các khoản hỗ trợ cho 1 học viên trong 1 tháng

Sau khóa điều dưỡng, học viên đủ kỹ năng và tiếng Nhật để thi chứng chỉ nghề quốc gia. Với chứng chỉ này, học viên nhận được việc làm chính thức tại Nhật.

*Trường hợp không thi đậu chứng chỉ nghề, học viên được tiếp tục học và thi lại cho đến khi đậu.

Thông tin về trường tiếng Nhật Wakayama

Trường tuyển đủ 4 khóa tháng 1-4-7-10 trong năm.
Phí xét tuyển:       50,000yen (đóng 1 lần duy nhất sau khi nhận tư cách lưu trú CoE)
Phí nhập học:     100,000yen (đóng 1 lần duy nhất sau khi nhận tư cách lưu trú CoE)
Học phí đã được hỗ trợ theo chương trình trên trong suốt thời gian học.

About Instructor

  • admin