Trường Ohara

Category
Tp Tokyo
Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

OHARA Japanese Language School-大原日本語学院

Học viện Nhật ngữ trực thuộc Trường Cao Đẳng OHARA

Đặc điểm

-Ohara là một hệ thống nhiều trường Cao đẳng chuyên ngành trên toàn nước Nhật, nổi tiếng nhất đào tạo ngành Luật, Hành chính công, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật oto, và y tế phúc lợi xã hội.
-Trường luôn có các lớp luyện thi EJU, luyện thi JLPT N1, lớp hướng dẫn học lên Cao học.

Học phí

Vị trí trường

About Instructor

  • admin

Reviews

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Trường Ohara”