Trường IC NAGOYA

Category
Tp Nagoya
Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Thông tin về trường:
-Trường thành lập năm 1982, gồm các khóa học như sau

  • Khóa học tiếng Nhật dành cho các sinh viên quốc tế
  • Khóa học tiếng Nhật dành cho các học sinh phổ thông từ nước ngoài ・
  • Khóa học văn hóa Nhật Bản
  • Khóa học tiếng Nhật cho các tu nghiệp sinh tại tỉnh Aichi / Gifu / Mie
  • Khóa học tiếng Nhật cho các học viên của công ty
  • Khóa học tiếng Nhật thương mại cho người nước ngoài của công ty
  • Khóa học tiếng Nhật để xin việc làm

About Instructor

  • admin