Về máy điện thoại: học sinh nên mang theo điện thoại từ Việt Nam qua, đa số sẽ sử dụng được tại Nhật. Khi sang Nhật có thể đăng ký SIM.
Thủ tục đăng ký SIM yêu cầu sau khi đã đăng ký tạm trú.
Tiền cước thanh toán sẽ gởi bill đến địa chỉ đăng ký và thanh toán tại các cửa hàng tiện ích 24 giờ.
Hãng SIM GTN (có thể bảo lãnh cho học sinh dưới 20 tuổi): https://gtn-mobile.com/vi/application_pw/?a=30160 
Khi đăng ký online (chọn ngôn ngữ tiếng Việt): yêu cầu chụp hình rõ, chi phí hàng tháng là thấp nhất, 1,680yen/tháng (nghe-gọi miễn phí và 3GB internet)

1-Hộ chiếu,
2-Giấy Nhập Học (hoặc thẻ học sinh),
3-Thẻ ID Zairyu (2 mặt, sau khi đã đăng ký địa chỉ)
Link đăng ký https://gtn-mobile.com/vi/application_pw/?a=30160