Tên tk: TRUONG QUANG DANG KHOA
Số tk: 0511000432850
Ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank VCB – Chi Nhánh SÀI THÀNH (tên cũ CN Quận 5)- TPHCM