Hệ thống giúp học sinh nhanh chóng nộp hồ sơ và kiểm soát tiến độ cũng như lỗi xuất hiện trên hồ sơ.
1-Tạo tài khoản login
2-Xác nhận tài khoản qua email
3-Liên hệ admin để bắt đầu sử dụng hệ thống
Hệ thống liên tục cập nhật cho đến khi hồ sơ hoàn tất.