Nguyễn Vũ Hoàng Phong

Du học Nhật đã là ước mơ từ lâu của tôi từ khi ngồi trên ghê Trung học Phổ thông, và giờ đây, nhờ có Echigo, tôi đã hoàn thành được ước mơ đó. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Khoa cũng như toàn thể nhân viên của Echigo đã giúp đỡ tôi trên con đường du học Nhật Bản.