Lê Nguyên Thảo

Cho tới giờ em cũng vẫn chẳng hiểu được tại sao lại có một trung tâm du học như ECHIGO. Các anh chị tư vấn cho từng học sinh và chăm chút hoàn hảo cho từng bộ hồ sơ du học như là đang làm hồ sơ cho chính mình vậy.