Testimonial

Bạn Nguyễn Trương Kỳ Duyên

Mình mong muốn được học tập tại Nhật sau khi tự mình tìm hiểu và cùng một số bạn thành lập CLB giao lưu văn hóa thế giới. Nhờ có Echigo mà mong ước ...
Xem thêm

Bạn Cù Gia Bảo

Bạn Cù Gia Bảo (HS trường Phổ Thông Năng Kiếu): Từ năm lớp 10 mình đã muốn du học Nhật, thế nhưng lên tới tận năm lớp 12 mình vẫn không biết định hướng ...
Xem thêm

Bạn Lê Nguyên Thảo

Cho tới giờ em cũng vẫn chẳng hiểu được tại sao lại có một trung tâm du học như ECHIGO. Các anh chị tư vấn cho từng học sinh và chăm chút hoàn hảo ...
Xem thêm

Số khách đang tư vấn:

1