Tiếp theo bài viết về việc xin học Hệ dự bị sau Đại Học, hay còn gọi là Research Student (tiếng Nhật Kenkyu-Sei).
Sau đây là thủ tục xin học vào ĐH Quốc Lập Khoa học Công nghệ NAGAOKA, tỉnh Niigata.

Hồ sơ bao gồm:
1-Đơn xin nhập học: application form
2-Mẫu lý lịch, tóm tắt kinh nghiệm đã làm, và đề cương muốn học lên: resume + research proposal
3-Mẫu giấy khám sức khoẻ: Health Cirt

4-Bảng câu hỏi: Questionaire

Các chi phí:
1- Phí nhập học: 84.000yen (#15tr.)
2- Học phí từng mỗi 3-tháng: 174.000yen (#30tr.),
Mỗi năm có 2 kỳ thi nhập học Sau ĐH là kỳ tháng 4 và kỳ tháng 10, như vậy việc học dự bị sẽ kéo dài đến khi thi đậu đầu vào, và thời gian được phép kéo dài tối đa 2 năm.