Hồ sơ xin visa đầu tư:

-Sơ yếu lý lịch (kèm các bằng cấp chứng chỉ hiện có)
-Kế hoạch kinh doanh tại Nhật (xác định khách hàng, dự kiến doanh thu, và chi tiêu)
-Số dư tài khoản ngân hàng 5,000,000 yen (tương đương 50,000usd)

Thời gian visa được cấp:

-Thời gian xét cấp visa: từ 3 đến 6 tháng.
-Visa cấp lần đầu 1 năm, sau đó dựa trên doanh thu năm đầu, visa sẽ được gia hạn tiếp 1 năm, hoặc 3-5 năm.
-Visa đầu tư được phép ra vào Nhật nhiều lần trong năm, tổng thời gian ở Nhật phải trên 80% trong năm.

1-Phí dịch vụ visa đầu tư:                                  2,000usd
2-Phí xin giấy Đăng ký kinh doanh-con dấu:   1,600usd
3-Phí dịch vụ khai báo thuế (2 năm đầu):         6,000usd

Phí thuê văn phòng tùy vào khu vực: