NỘI DUNG gốc copy ghi chú Mẫu
A.Người đi học
A1 Bằng cấp bản gốc(THPT-TC-CĐ-ĐH) x bản gốc mẫu 1 mẫu 2
A2 Bảng điểm bản gốc(học bạ THPT-TC-CĐ-ĐH) x bản gốc mẫu 1 mẫu 2
A3 Giấy chứng nhận đã/đang là hs-sv hoặc đã/đang làm việc x mẫu do Echigo cung cấp mẫu 1 mẫu 2
A4 Giấy chứng nhận học thời gian học tiếng Nhật x Nơi học tiếng Nhật sẽ cấp mẫu 1
A5 Phiếu đky thi tiếng Nhật x Đăng ký thi tại vp Echigo mẫu 1
A6 Chứng chỉ tiếng Nhật x Nếu có mẫu 1
A7 Giấy chứng minh nhân dân x mẫu 1
A8 Giấy khai sinh x Xin cấp Trích lục, cập nhật thông tin năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp của bố mẹ, ngày trích lục mới trong 3 tháng mẫu 1
A9 Giấy tạm trú/Hộ khẩu x Cần giấy tạm trú nếu nơi ở khác hộ khẩu mẫu 1
A11 10 tấm hình 3×4 x Hình chụp mới trong 3 tháng, đúng kích thước 3×4, ghi rõ họ tên phía sau mỗi hình
A12 Thư trình bày động lực, mục tiêu và kế hoạch du học Nhật Đánh máy, tiếng Việt, gởi file qua email mẫu 1
B.Người bảo trợ tài chính
B1 Giấy chứng minh nhân dân của ba và mẹ x mẫu 1
B2 Hộ khẩu x trường hợp ba và mẹ khác hộ khẩu nộp cả 2, kèm giải trình mẫu 1
B3 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (Tiếng VIỆT) x -xin mẫu chỉ có tiếng Việt.
-kỳ hạn trên giấy/sổ duy trì qua tính đến thời điểm đóng tiền học
mẫu 1
B4 Bản sao sổ tiết kiệm x bản sao cần có dấu treo của ngân hàng mẫu 1
B5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất x mẫu 1
B6 Hợp đồng cho thuê/mướn/góp vốn/cổ phần x nếu có mẫu 1
B7 Giấy xác nhận công việc và việc đóng thuế x theo mẫu vp Echigo cung cấp mẫu 1 mẫu 2
B8 Các biên nhận, giấy tờ thể hiện thu nhập x

Yêu cầu về hồ sơ khi nộp:

1- Qui định cách photocopy và sao y công chứng:
-Photocopy trên 1 mặt giấy A4 (bỏ trống mặt sau)
-Không cắt nhỏ khổ giấy (giữ nguyên kích thước A4 của giấy photocopy)
-Ngày công chứng không quá 3 tháng, khi công chứng nhiều trang (như hộ khẩu) phải có dấu giáp lai ở mỗi tờ photocopy.

2-Thông tin trên các giấy tờ cần trùng khớp nhau:
-Ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ trên CMND, Hộ Khẩu, Khai sinh, Học bạ cần trùng khớp nhau.

Hướng dẫn về chứng minh tài chính:

1-Nộp các giấy tờ thể hiện tài sản như nhà, đất, ruộng,…các hợp đồng cho thuê, và sổ tiền gởi tiết kiệm nếu có.
2-Giấy tờ thể hiện công việc như:
-trường hợp viên chức: bảng lương
-trường hợp buôn bán, làm nông, lâm, ngư nghiệp: hóa đơn mua bán, hình ảnh chụp nơi buôn bán
3-Copy sổ tiết kiệm ngân hàng

Cách nộp hồ sơ:
-Nộp trực tiếp đến Vp ECHIGO
-Nộp bản scan/ảnh chụp qua email: thuky@echigo.edu.vn
-Upload bản scan/ảnh chụp qua link này: www.echigo.edu.vn/up