CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN DU HỌC

BÊN A: Công ty TNHH Tư Vấn và Giáo Dục Echigo

Địa chỉ :  3/57 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Điện thoại:  028-3866-1210 (VP) 028-73000-473 (VP) +81-80-5511-4540 (Nhật Bản)

Đại diện : Trương Quang Đăng Khoa – Chức vụ: P. Giám Đốc

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN B:

Ông (bà):………………………………………….. (họ tên sẽ điền cuối trang)

Sau đây gọi là phụ huynh học sinh (PH) hoặc lưu học sinh (LHS)

Hai bên đồng ý và tự nguyện ký hợp đồng về tư vấn du học tự túc với nội dung sau:

Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của các bên:

Bên A

  • Tư vấn, hỗ trợ về du học Nhật Bản.
  • Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ (gồm tiếng Việt và tiếng Nhật) gửi sang trường.
  • Được Bên B thanh toán các khoản phí như Điều 3

Bên B

  • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của LHS và gia đình theo hướng dẫn của Bên A.
  • Thanh toán các khoản tiền quy định trong Điều 3
  • Sau khi xem xét kỹ, bên B đã đồng ý theo đuổi chương trình du học tại
  • LHS chịu sự quản lý và chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của nhà trường,và luật pháp của nước sở tại.

Điều 2:Tiến độ thực hiện hợp đồng:

Bước 1. Sau khi căn cứ vào khả năng thực tế của LHS, Bên A tư vấn đầy đủ các thông tin về tình hình giảng dạy, học tập cũng như ăn ở, sinh hoạt, mức học phí, khoá học phù hợp, trường học và các thủ tục hồ sơ cần thiết.

Bước 2:  Bên B nộp đủ các giấy tờ hồ sơ liên quan theo quy định cho Bên A để Bên A tiến hành dịch tài liệu và thụ lý hồ sơ.

Bước 3:Nhận kết quả Giấy Cho Phép Nhập Cảnh Cư Trú, gọi là giấy COE(thời gian nhận giấy này là 1 tháng trước ngày khai giảng khóa học).

Bước 4:Sau khi nhận được giấy COE, Bên B chuyển khoản học phí và chi phí ký túc xá trực tiếp vào tài khoản của trường, theo giấy nhập học và giấy thông báo đóng tiền học trước ngày quy định.

Bước 5: Sau khi nhà trường nhận được học phí, sẽ gởi giấy COE và giấy báo nhập học bản gốc cho bên B để tiến hành làm thủ tục xin chuyển thành visa

Điều 3:Thanh toán:

Bên B có trách nhiệm thanh toán các khoản sau cho Bên A các khoản phí được liệt kê dưới đây.

  1. Phí hợp đồng tư vấn du học. Thanh toán 1 lần duy nhất ngay khi nộp hồ sơ.
  2. Trong trường hợp bên B đơn phương tạm ngưng hợp đồng, không nhập học thì phải bồi thường phí xét tuyển 10.000.000đồng cho bên A.
  3. Trong trường hợp Cục Nhập Cảnh yêu cầu bổ sung hồ sơ, xác minh thêm thông tin, để xét cấp COE cho đợt du học kế tiếp thì bên B không phải đóng thêm lệ phí gì. Trường hợp học sinh xin rút lại hồ sơ, phí hoàn thiện hồ sơ ở trên sẽ được hoàn lại.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản và thanh toán của hợp đồng. Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có những phát sinh không ghi trong hợp đồng này, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, cùng có lợi.