【HỌC BỔNG SGH FOUNDATION DÀNH CHO DU HỌC SINH TƯ PHÍ】
📣 SGH Foundation dành 16 suất học bổng cho du học sinh tư phí đến từ các nước Đông Nam Á đang theo học Đại học, cao học (Thạc sỹ, tiến sỹ) thông qua tiến cử của các trường đại học Nhật Bản. Trong các năm gần đây, tỉ lệ du học sinh Việt Nam nhận được học bổng này khá cao, năm 2016 là 9/20 em, năm 2017 và 2018 là 6/16 em.
🍀 Hạn đăng ký: Ngày 17 tháng 04 năm 2019 (Thứ 4)
🍀 Giá trị học bổng: 120,000 JPY/tháng trong 02 năm.
👉 Điều kiện: HIỆN TẠI ĐANG Ở NHẬT, LÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO HỌC
👉 Sinh viên Đại học dưới 27 tuổi, năm thứ 3 đối với chương trình học 4 năm, sinh viên năm thứ 5 đối với hệ 6 năm
👉 Cao học viên dưới 35 tuổi, năm 1 thạc sỹ hoặc năm thứ 2 tiến sỹ
👉 Không được nhận đồng thời các học bổng khác
👉 Được Trường Đại Học nơi đang theo học tiến cử
👉 Tham gia đầy đủ các buổi giao lưu, trao học bổng do SGH Foundation tổ chức. Chi tiết thông tin tại:
https://www.sgh-foundation.or.jp/doc…/scholar_youkou2019.pdf
📌 Các câu hỏi vui lòng liên hệ trực tiếp để được giải đáp:
公益財団法人SGH財団 事務局
TEL: 075-255-9310 FAX 075-255-9311
EMAIL: info_ss@sgh-foundation.or.jp

 

Nguồn: https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/