Văn phòng Echigo tại Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 3/57 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
Điện Thoại: 028-73000.473; 028-3866.1210;
Liên hệ tại Nha Trang: 091-4040-838 thầy Trương Quang Cảm -155 Nguyễn Trãi
Liên hệ tại Vĩnh Long-Cần Thơ: 0918-675-026 cô Lan

Văn phòng Echigo tại Nhật Bản:

Địa chỉ: 1-7-5 Matsunami, Chuo, Chiba city, Chiba Prefecture
Điện Thoại: 050-6869-7019;
080-5511-4540 (Ms.Que);
080-5057-4540 (Mr.Khoa)