【CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SỸ ĐẠI HỌC OKAYAMA – ĐẠI HỌC HUẾ】
Chương trình đào tạo liên kết giữa Đại Học Okayama và Đại Học Huế trong lĩnh vực Nông Nghiệp và Môi Trường. Chương trình học 2,5 năm do Đại học Okayama cấp bằng.
 Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 01/06 – 30/06/2019 (Chủ Nhật)
🔑 1,5 năm đầu học chuyên môn bằng tiếng Anh tại Đại Học Huế và học tiếng Nhật tập trung
🔑 1 năm tiếp theo làm nghiên cứu tại Đại học Okayama, Nhật Bản. 
🔥 Học bổng (1 năm) bao gồm sinh hoạt phí, chi phí máy bay đi lại hai chiều cho tất cả học viên.
🔥 Miễn hoàn toàn học phí cho năm học tại Trường ĐH Okayama.
🔥 Học viên xuất sắc có thể học tiếp Tiến sĩ tại Nhật Bản.
🔥 Học phí: 1500 USD cho 1,5 năm học tại Đại Học Huế
 Chi tiết: http://www.okayama-u.ac.jp/user/hue/page/pdtg.html
 Câu hỏi liên hệ: Văn phòng Đại học Okayama, Số 4 Lê Lợi, TP. Huế
Tel: (84) 54-383-4480
Email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp; okayama.hue@gmail.com