📢 Đại học Hosei – Quỹ Quốc tế Hosei dành cho nghiên cứu sinh
🔸 Hosei International Fund (HIF) được thành lập từ năm 1980 nhằm thúc đẩy hợp thác quốc tế thuông qua nghiên cứu và học bổng.
🔸 Các ứng viên có thể nộp hồ sơ cho chương trình học bổng của Quỹ, được gọi là Foreign Scholars Fellowship Program với các điều kiện cơ bản: Người nước ngoài dưới 39 tuổi, đã hoặc đang học Tiến sỹ, chưa từng nhận học bổng này và hiện không học tập tại Đại học Hosei.
🔸 Chương trình nghiên cứu không cấp bằng, yêu cầu chuẩn bị đề tài nghiên cứu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
🔸 Lĩnh vực nghiên cứu: humanities, social or natural sciences, engineering
💯 Thời gian nghiên cứu: 6 tháng, từ tháng 4 hoặc tháng 10 năm 2020
💯 Vé máy bay, hàng tháng 300.000 JPY (~60 triệu đồng)
💯 Ứng viên được nhận hướng dẫn từ giáo viên hướng dẫn về đề tài nghiên cứu, tham gia các tiết học, hội thảo cũng như sử dụng trang thiết bị của trường.
💯 Hạn đăng ký: 03/6/2019 (thứ hai)
📣 Chi tiết và đăng ký (tiếng Anh và tiếng Nhật): http://www.global.hosei.ac.jp/en/researchers/hif/
✉️ Global Education Center, Hosei University
Email: hif@hosei.ac.jp
http://www.global.hosei.ac.jp/en/

 

Nguồn: https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/