Blog

Đặng Hồng Nhung

Bạn Đặng Hồng Nhung, khóa 7-2016 trường Futaba- Tp. Chiba. Sau 1 năm học tại trường Futaba, Nhung đã thi đạt JLPT-N2, từ mức tiếng Nhật N5 khởi điểm từ Việt Nam qua. Với ...
Xem thêm

Võ Quý Châu

Bạn Võ Quý Châu, Khóa 7-2015 học tại trường Tiếng Nhật J-Kokusaika Osaka. Châu là một trong những học sinh xuất sắc nhất tại trường tiếng Nhật trong năm học đó và nhận được ...
Xem thêm

Cù Gia Bảo

Bạn Cù Gia Bảo, Khóa 10-2015 học tại trung tâm Nhật ngữ JASSO - Osaka. Ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12 tại trường Phổ thông năng khiếu TpHCM, Bảo đã học khóa ...
Xem thêm

Số khách đang tư vấn:

1