CHI PHÍ DU HỌC

STT Nội dung Số tiền Giải thích Đóng cho…
1 Chi phí tư vấn                    0 Miễn phí
2 Chi phí dịch thuật      5,000,000 Echigo
3 Thi chứng chỉ Nhật ngữ         750,000 Nat-test/TopJ/J-Test Echigo
4 Học phí 1 năm 145,000,000 Sau khi có kết quả được cấp Giấy tư cách lưu trú (COE) Chuyển khoản Trường Nhật ngữ
5 Xin visa         610,000 Đại sứ quán Nhật
6 Vé bay   10,000,000 Echigo
7 Ký túc xá 20,000,000  3 tháng đóng tại Nhật
Tổng chi phí: 181,360,000