CHI PHÍ DU HỌC (áp dụng từ 1/1/2019)

STT Nội dung Số tiền Giải thích Đóng cho…
1 Chi phí hồ sơ du học      5,000,000 Đóng tại Echigo, kèm theo các chế độ miễn giảm (*)
2 Chi phí dịch thuật      5,000,000 Đóng tại Echigo ngay khi nộp hồ sơ
3 Thi chứng chỉ Nhật ngữ         750,000 Nat-test/TopJ/J-Test Đăng ký tại Echigo
4 Học phí 1 năm 145,000,000 Đóng sau khi có kết quả được cấp Giấy tư cách lưu trú (COE) Chuyển khoản Trường Nhật ngữ, Học phí khác nhau tùy theo trường
5 Xin visa         610,000 Đóng tại sứ quán Nhật
6 Vé bay   10,000,000
Tổng chi phí: 166,360,000

(*) Các chế độ miễn giảm phí hồ sơ:
-Giảm 1 triệu đồng: Học sinh có chứng chỉ N5.
-Giảm 2 triệu đồng: Học sinh có chứng chỉ N4.
-Giảm 3 triệu đồng: Học sinh có chứng chỉ N3 trở lên, hoặc tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành tiếng Nhật.
-Giảm 1 triệu đồng: Học sinh nộp hồ sơ trước kỳ du học 6 tháng.
-Giảm 1 triệu đồng: Học sinh có học lực tổng kết trên điểm thi tốt nghiệp THPT, hoặc trung bình tốt nghiệp trên 7.0.
(ghi chú:
.kỳ du học 1/7/2019, hạn xét miễn giảm tính đến 1/2/2019;
.kỳ du học 1/10/2019, hạn xét miễn giảm tính đến 1/4/2019;
.kỳ du học 1/4/2020, hạn xét miễn giảm tính đến 1/9/2019;
– tổng các khoản giảm không quá 5 triệu đồng)