Trường Ohara

Category
Tp Tokyo
Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Học viện Nhật ngữ trực thuộc Trường Cao Đẳng OHARA

Đặc điểm

-Ohara là một hệ thống nhiều trường Cao đẳng chuyên ngành trên toàn nước Nhật, nổi tiếng nhất đào tạo ngành Luật, hành chính công và Công nghệ thông tin.
-Trường luôn có các lớp luyện thi EJU, luyện thi JLPT N1, lớp hướng dẫn học lên Cao học.

Học phí

Vị trí trường

About Instructor

  • admin

Reviews

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Trường Ohara”