Courses

Các trường khác

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Danh mục Trường tiếng Nhật – thành viên của hiệp hội Nishinkyo – tổng hợp theo tỉnh-vùng:

 

Sau khi bấm vào khu vực ở trên, các bạn sẽ thấy danh sách các trường trên địa bàn đó; bấm tiếp vào từng trường các bạn sẽ có nhiều thông tin rất quan trọng và có ích; ví dụ: thông tin về số lượng học viên đang học và học phí chính xác của trường, xin xem hình dưới đây:Tại đây, các bạn sẽ biết được Tổng-học-phí 1 năm là 661,000 yen ~132 triệu đồng. (Học phí này khác nhau tùy theo từng trường)

 

About Instructor

  • admin