NỘI DUNG gốc copy ghi chú Mẫu
A.Người đi học
A1 Bằng cấp bản gốc(THPT-TC-CĐ-ĐH) x bản gốc mẫu 1 mẫu 2
A2 Bảng điểm bản gốc(học bạ THPT-TC-CĐ-ĐH) x bản gốc mẫu 1 mẫu 2
A3 Giấy chứng nhận đã/đang là hs-sv hoặc đã/đang làm việc x mẫu 1 mẫu 2
A4 Giấy chứng nhận học thời gian học tiếng Nhật x Nơi học tiếng Nhật sẽ cấp mẫu 1
A5 Phiếu đky thi tiếng Nhật x Nếu đang học đại học mẫu 1
A6 Chứng chỉ tiếng Nhật x Nếu có mẫu 1
A7 Giấy chứng minh nhân dân x mẫu 1
A8 Giấy khai sinh x Xin cấp Trích lục, cập nhật thông tin năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp của bố mẹ, ngày trích lục mới trong 3 tháng mẫu 1
A9 Giấy tạm trú/Hộ khẩu x Cần giấy tạm trú nếu nơi ở khác hộ khẩu mẫu 1
A10 Copy Passport photocopy trang có hình và trang có xuất nhập cảnh mẫu 1
A11 10 tấm hình 3×4 x Ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau, hình chụp trong 3 tháng, đúng kích thước 3×4
A12 Thư trình bày động lực, mục tiêu và kế hoạch du học Nhật Đánh máy, tiếng Việt, gởi file qua email mẫu 1
B.Người bảo trợ tài chính
B1 Giấy chứng minh nhân dân của ba và mẹ x mẫu 1
B2 Hộ khẩu x trường hợp ba và mẹ khác hộ khẩu nộp cả 2, kèm giải trình mẫu 1
B3 Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (Tiếng VIỆT) x -xin mẫu chỉ có tiếng Việt.
-kỳ hạn trên giấy/sổ duy trì qua tính đến thời điểm đóng tiền học
mẫu 1
B4 Bản sao sổ tiết kiệm x bản sao cần có dấu treo của ngân hàng mẫu 1
B5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất x mẫu 1
B6 Hợp đồng cho thuê/mướn/góp vốn/cổ phần x mẫu 1
B7a Giấy xác nhận công việc x theo mẫu vp cung cấp mẫu 1 mẫu 2
B7b Giấy xác nhận thu nhập 3 năm qua x Phường, xã, cty xác nhận, theo mẫu vp cấp mẫu 1 mẫu 2
B7c Giấy xác nhận đóng thuế x mẫu 1 mẫu 2
B8 Giấy đăng ký kinh doanh x mẫu 1
B9 Biên lai nộp thuế / biên nhận mua bán giao dịch x bản gốc mẫu 1 mẫu 2
B10 Phụ lục/Báo cáo kết quả kinh doanh trong 3 năm qua nếu có x Không cần công chứng mẫu 1 mẫu 2
B11 Thư giải trình quá trình gởi tiết kiệm cho việc du học x theo mẫu vp cung cấp
B12 Thư giải trình không đăng ký kinh doanh và đóng thuế x theo mẫu vp cung cấp
B13 Giấy giải trình khi có nhiều địa chỉ khác nhau trên giấy tờ x theo mẫu vp cung cấp
B14 Giấy giải trình nghề nghiệp đã khai trên học bạ, hộ khẩu,.. x theo mẫu vp cung cấp
B15 Giấy tờ chứng minh quan hệ với người đi học x Trường hợp người bảo trợ không phải là bố mẹ mẫu 1
B16 Giấy chuyển chu cấp cho anh/chị/em ruột đang học ở Nhật x copy điện chuyển tiền quốc tế

Hướng dẫn cách photocopy và sao y công chứng:
-Photocopy trên 1 mặt giấy A4 (bỏ trống mặt sau)
-Không cắt nhỏ khổ giấy (giữ nguyên kích thước A4 của giấy photocopy)
-Ngày công chứng không quá 3 tháng, khi công chứng nhiều trang (như hộ khẩu) phải có dấu giáp lai ở mỗi tờ photocopy.